ข้อมูลล่าสุด
  กรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ(บางซื่อ) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๓/๕๘ จส [อ่านต่อ..]  
  กรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ฝ่ายเครื่องมือกล ๒ แผนกเครื่องมือกล กองโรงงาน กรมช่างอากาศ(บางซื่อ) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ [อ่านต่อ..]
  กรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๘๐๕๓ กรมช่างอากาศ(บางซื่อ) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๕๘ จส [อ่านต่อ..]
Total 3 Records : 1 Pages : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]