1. กองทัพอากาศ
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. หน่วยขึ้นตรง ทอ.
 5. Press Release
 • A20210611
  กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
 • A20210610
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบใบอนุญาตนักบินทหาร ชั้น ๑
 • A20210609
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210609-2
  ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ มิติทางอากาศ และอวกาศ
 • A20210609-3
  ปลื้มปีติน้ำพระทัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR
 • A20210609-4
  กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัย COVID-19
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • C20210610
  แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210607
  ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
 • C20210514
  ขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
 • C20210506
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้​ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • C20210501
  ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘
 • B20210611
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้ง
 • B20210610
  พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ในส่วนของกรมสารบรรณทหารอากาศ
 • B20210609
  กองบิน ๗ จัดซื้อข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 • B20210609-2
  กองบิน ๕ จัดกิจกรรมกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติ COVID-19
 • B20210608
  กองบิน ๕ จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันทะเลโลก World Ocean Day
 • B20210607
  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ทหารกองประจำการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง
 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ...
 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ...
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
 • E20191202
  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
 • E20191030
  ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการ ทอ.หลอกลวงเงินเพื่อฝากเป็น นจอ.
 • E20190401
  กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67)...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด