ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเจ้าหน้าที่บริหารกิจการ สวัสดิการบ้านพักอาศัย ชอ.

 

office flat condominium Apartment Building 2 officer 1

 

  ข้อปฏิบัติของผู้พักอาศัยอาคารบ้านพักสวัสดิการ ชอ. (แฟลต 13 ชั้น) 

        1. ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยจอดรถบริเวณที่จัดให้เท่านั้น ฝ่าฝืนล็อคล้อทันที

        2. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยเล่นการพนัน หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย โดยเด็ดขาด

        3. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยบนแฟลต 13 ชั้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยง โดยเด็ดขาด

            *** ผู้ที่มีเบาะแสขอให้แจ้ง คณก.ฯ ทราบโดยส่วนตัว และจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง ***

        4. ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทิ้งขยะบริเวณที่จัดให้เท่านั้น 

        5. ห้ามผู้พักอาศัยนำสิ่งของวางไว้บริเวณหน้าห้อง หรือพื้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด

        6. ผู้พักอาศัยทุกท่านสามารถค้นหาและรับจดหมายด้วยตนเอง ณ ห้องหน้ามุขกลาง แฟลต 13 ชั้น

        7. ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยปิดประตูทุกครั้งเมื่อ เข้า – ออก จากแฟลต

        8. ผู้พักอาศัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องต่างๆ ตามเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุ

 

  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขออนุญาตลงทะเบียนใช้งานระบบเครือข่ายบ้านพักอาศัย กรมช่างอากาศ
แบบฟอร์มรายงานการกระทำผิดระเบียบบ้านพักอาศัย ชอ.
แผ่นพับข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 


result62