ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 

สำหรับผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๔ รับสมัคร ๑ - ๓๐ พ.ย.๖๐ อัตราค่าสมัคร ๔๘๘๐ บาท

24 102017 1 s

24 102017 2 s