กำหนดการทอดกฐินสามัคคี กรมช่างอากาศ ประจำปี ๖๑ และใบจองการเดินทางทอดกฐินสามัคคี กรมช่างอากาศ ประจำปี ๖๑

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี กรมช่างอากาศ ประจำปี ๖๑ ณ วัดหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๒๗ ต.ค.๖๑

 

ดาวน์โหลด กำหนดการ ฯ และใบจองการเดินทาง ฯ

agenda2

agenda1