ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารช่างอากาศ จำพวกทหารช่างอากาศ ขั้นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๖๒

            ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารช่างอากาศ จำพวกทหารช่างอากาศ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ปีงบประมาณ ๖๒

..อ่านรายละเอียด