การคัดเลือก น.ประทวน เหล่า ชอ.เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๒ 


การคัดเลือก น.ประทวน เหล่า ชอ.เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๒ กำหนดสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ ณ สมส.ทอ.(บางซื่อ) ห้องสุขเสริม ซึ่งจะได้แจ้งสถานที่สอบของแต่ละคนให้ทราบต่อไป

 

ดาวน์โหลด >> รายละเอียดการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)