กำหนดการจัดงานวันสถาปนากรมช่างอากาศ ครบรอบ ๙๖ ปี

เนื่องด้วยวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างอากาศ ครบรอบ ๙๖ ปี จึงขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมช่างอากาศ ร่วมในกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยพร้อมเพรียงกัน 


กำหนดการ หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่


static qr code without logo

หรือ https://goo.gl/gY7q1b