ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันการติดมัลแวร์ Petya


ตามที่ ทสส.ทอ.มีหนังสือแจ้งเตือนมัลแวร์ Petya ให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บ ทอ.มาติดตั้ง เพื่อปิดช่องโหว่ port 445 ป้องกันมัลแวร์นั้น

ขอแจ้งเตือนให้ ขรก.ชอ. ทุกคนดาวน์โหลดมาติดตั้งเพื่อป้องกันไว้ (*ยกเว้นเครื่องที่เป็นตัว share file หรือ printer ของหน่วย เพราะจะมีผลทำให้เครื่องอื่นๆที่ติดต่อด้วยไม่สามารถใช้งาน share file หรือ printer ได้) ซึ่งจะสามารถป้องกันมัลแวร์ได้ทั้ง Petya และตัวอื่นๆ ที่ใช้ช่องโหว่ในลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งน่าจะมีอีกในอนาคต

สำหรับเครื่องที่ทำการเซ็ตเป็น  share file หรือ share printer ของหน่วยไว้ เพื่อให้สามารถทำงานได้ ถ้าทำการ update patch windows ไว้แล้วก็จะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง แต่ควรสำรองข้อมูลไว้บ่อยๆ (ไม่เก็บไว้ใน drive C นะคะ)

คลิกดาวน์โหลด ]  **ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือวิธีการติดตั้งได้จากเอกสารที่แนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (how-to-install-Check-Safety-SMB-Setup.pdf)how-to-install-Check-Safety-SMB-Setup.pdf 805 kB