พิมพ์

 

 

กำหนดการแข่งขันกีฬาปลายปี และ ประชุมใหญ่สามัญ สมส.บางซื่อ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ , แข่งขันกีฬาปลายปี , เลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐ 

ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

sport60 2 2