ประกาศกรมช่างอากาศ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (สอบภาควิชาการ)

 

 

Download..........