เดินทางปลอดภัย ครอบครัวมีสุข ห่างไกลโควิด

กองทัพอากาศ  จัดตั้งจุดบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม “เติมความสุขให้คนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ จากใจทหาร” ประจำปี ๒๕๖๕ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ในห้วงระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

 

#ใจถึงใจไปทันที

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

#MayTheAirForceBeWithYou

 

270006007 5177741318922083 5046975997730941607 n

 

01 02 S 13262863

 

02 269728864 5177742362255312 1323378124656243738 n

 

03 269949971 5177515802277968 5454521499041989597 n

 

04 269949971 5177519088944306 7100936939537246480 n

 

05 269940659 5177854298910785 5246557161699247033 n

 

06 269768332 5177515818944633 4321523645325261411 n

 

07 269741554 5177519125610969 682312858756003789 n

 

08 269862281 5177515765611305 8660771591625586739 n

 

09 269721748 5177522632277285 4939368533172934246 n

 

10 269917240 5177522688943946 6529967267888106230 n

 

11 269944221 5177522692277279 3796818944489975002 n

 

12 269856618 5177519032277645 7842154172651757677 n

 

13 269917240 5177526328943582 2721642476050420442 n