กองทัพอากาศ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

จัดโครงการ "ทัพฟ้าต่อลมหายใจ ต้านภัยโควิด-19"

 

 

 

 

 

 

คลิปจาก :  Montree Hualsub (Youtube Channel)