กองทัพอากาศ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

จัดโครงการ "ทัพฟ้าต่อลมหายใจ ต้านภัยโควิด-19"

 

 

 

 

 

 

คลิปจาก :  ห้องข่าว EMS: กองทัพอากาศ-สพฉ. สนับสนุนออกซิเจน ช่วยผู้ป่วยโควิด-19