กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning บ้านพักอาศัยสู้ภัย COVID

 

 vinyl covid1

 

img225