ประกาศกรมช่างอากาศ ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

จำพวกทหารช่างอากาศ ขั้นสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

..อ่านรายละเอียด