พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียนอายุราชการ

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๖๐

 

retire60 1

 

retire60 2

 

retire60 3

 

retire60 4

 

retire60 5

 

retire60 7

 

retire60 8

 

retire60 6

 

retire60 9

 

retire60 13