พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่กลุ่มกิจกรรมในงาน มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาคาร ๘๐ ปี กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ เสนาธิการ กรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศและนำเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการของ กลุ่ม Full Nozzle และกลุ่ม Component Team ของกรมช่างอากาศ ซึ่งได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

1 DAEKM 25082017

2 DAEKM 25082017

3 DAEKM 25082017

4 DAEKM 25082017

5 DAEKM 25082017

6 DAEKM 25082017

7 DAEKM 25082017

8 DAEKM 25082017

9 DAEKM 25082017

10 DAEKM 25082017

11 DAEKM 25082017

12 DAEKM 25082017

13 DAEKM 25082017

14 DAEKM 25082017

15 DAEKM 25082017