กรมช่างอากาศจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี รองเจ้ากรมช่างอากาศ พลอากาศตรี กิจสม พันธุ์โกศล เสนาธิการ กรมช่างอากาศ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑