กรมช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๒๑

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศและการดำเนินงานด้านไบโอดีเซล ณ กองบิน ๒๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานนันดร์  ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ หลังรับฟังการบรรยายสรุปและให้คำแนะนำเรียบร้อยแล้ว รองเจ้ากรมช่างอากาศและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน หน่วยผลิตไบโอดีเซล และหน่วยสังกัดกรมช่างอากาศในพื้นที่ กองบิน ๒๑