สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อและคณะกรรมการส่งเสริมขวัญและวินัย กรมช่างอากาศ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นาวาอากาศเอก สุนิจ ใจหาญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมขวัญและวินัย กรมช่างอากาศ ร่วมกับแผนกเผยแพร่ความรู้ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอ่อน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน พญาไท จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว มหาวริราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื้อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑