กรมช่างอากาศจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น 

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสุนทรากูล  สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ โดยมีผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี