คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลและค่าตอบแทน เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ กรมช่างอากาศ

พลอากาศตรี ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ พลตรี รภิต ประทุมชัย ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รองประธานอนุกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลและค่าตอบแทน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้นและช่างโรงงาน กรมช่างอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑