พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ชั้นนาวาอากาศเอก ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย โดนมีรองเจ้ากรมช่างอากาศและผู้บังคับบัญชาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑