กรมช่างอากาศร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี ๔ สโมสร ครั้งที่ ๕๔

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และข้าราชการสมาชิกสโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ ร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณี ๔ สโมสร ครั้งที่ ๕๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่ง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โดยสี่สโมสรประกอบด้วย กรมช่างอากาศ กรมสรรพาวุธทหารบก กรมการขนส่งทหารบก กรมการทหารสื่อสาร ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของหน่วยงานที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน