กรมช่างอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๔๖

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ หลังจากรับฟังบรรยายสรุปและให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเจ้ากรมช่างอากาศและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน และหน่วยสังกัดกรมช่างอากาศในพื้นที่ กองบิน ๔๖