กรมช่างอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๔๑

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอกสุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการ กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยานของ กองบิน ๔๑ หลังรับฟังการบรรยายสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้ว