กรมช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๕

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น รองเจ้ากรมช่างอากาศและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยานและหน่วยสังกัดกรมช่างอากาศในคราวเดียวกันนี้ด้วย