กรมช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศและการดำเนินการด้านไบโอดีเซล ณ กองบิน ๗

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ และการดำเนินการด้านไบโอดีเซล ณ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น รองเจ้ากรมช่างอากาศและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยานหน่วยสังกัดกรมช่างอากาศและเยี่ยมชมการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นการดำเนินการด้านพลังงานทดแทน ทอ.ในความรับผิดชอบของกรมช่างอากาศ โดยมี กองบิน  ๗ ให้การสนับสนุนเป็นหน่วยผลิต