กรมช่างอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๒๓

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๒๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เจ้ากรมช่างอากาศและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน และหน่วยสังกัดกรมช่างอากาศในพื้นที่ กองบิน ๒๓