พิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๖๑ 

พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่  ๒๔ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมช่างอากาศ โดยพลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธี สำหรับปีนี้กรมช่างอากาศเป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึกกำลังพลสำรองสายวิทยาการช่างอากาศ ซึ่งจะดำเนินการเพื่อให้กำลังพลสำรองได้รับความรู้  ความสามารถและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความชำนาญ พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ร่วมกับกำลังพลประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ