กรมช่างอากาศประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ 

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมช่างอากาศ ประกอบพิธีเวียนเทียน รอบหอพระพุทธศาสดานภานาวามงคล พระประจำกรมช่างอากาศ เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑