พิธีเปิดการศึกษาโครงการฝึกอบรมช่างเทคนิคประจำอากาศยาน

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาโครงการฝึกอบรม ช่างเทคนิคประจำอากาศยาน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวัน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ