พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศและทุนการศึกษากรมช่างอากาศ

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศและทุนการศึกษากรมช่างอากาศให้แก่บุตร ธิดาของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของกรมช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศบางซื่อ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑