กรมช่างอากาศ ประชุมสัญจร ครั้งที่ ๕/๖๑ ณ กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการประชุมกรมช่างอากาศ ครั้งที่ ๕/๖๑ สัญจร ณ กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ พื้นที่ตั้ง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พร้อมกับได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของกซอ.๑ ชอ.ในคราวเดียวกันนี้ด้วย