กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ 

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ   จัดพิธีรดน้ำขอพรนาวาอากาศเอก พงศ์สฤก โพธิ์ประยูร ผู้อำนวยการ กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยเนื่องในวันสงกรานต์  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณสนามกีฬาหน้ากองบังคับการ กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ