กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 

 

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ   จัดพิธีรดน้ำขอพรนาวาอากาศเอก ปราโมทย์ วันวาน ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยเนื่องในวันสงกรานต์  เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนช่างอากาศบำรุง