คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ศึกษาดูงานกองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ 


นาวาอากาศเอกธัญเทพ ชารีพร รองผู้อำนวยการ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักเรียนนายเรืออากาศ
ชั้นปีที่ ๕ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าศึกษาดูงาน กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ
เมื่อวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑