สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ณ กรมช่างอากาศ 

พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิกุล ปลัดบัญชีทหารอากาศ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม กรมช่างอากาศ เพื่อชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านงบประมาณ โดยมี
พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑