กรมช่างอากาศจัดอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านการ รปภ.ให้กับกำลังพล 

นาวาอากาศเอกประทีป โลหิตศิริ รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีการอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านการ รปภ.
ให้กับกำลังพลของกรมช่างอากาศ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กรมข่าวทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑