กรมช่างอากาศร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ 

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะชมรม
แม่บ้านทหารอากาศ กรมช่างอากาศ และข้าราชการ กรมช่างอากาศ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๖๗ รูป
ณ ลานคนเมือง โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรมการศาสนาและองค์กรเครือข่ายจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑