กรมช่างอากาศสนับสนุนการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ ให้การสนับสนุนการจำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำโดย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
พร้อมกันนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมช่างอากาศ ร่วมสนับสนุนการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ครั้งนี้ด้วย