กรมช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๔

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการ กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น
เจ้ากรมช่างอากาศพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน และหน่วยสังกัดกรมช่างอากาศ ในพื้นที่ กองบิน ๔