กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนรวมมิตรวิทยา (คังคะเกตุอุปถัมน์)

นาวาอากาศเอกพงศ์สฤก  โพธิ์ประยูร  ผู้อำนวยการกองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ (กระเป๋านักเรียน รองเท้า ถุงเท้า และอุปกรณ์กีฬา)  แก่นักเรียนโรงเรียนรวมมิตรวิทยา (คังคะเกตุอุปถัมน์) อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง  และพนักงานราชการ ร่วมงาน