กรมช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๖

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๖ เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก พรเดชน์  คงปั้น ผู้บังคับการ กองบิน ๖ ให้การต้อนรับ