พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

พลอากาศโท หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์ เทวกุล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สังกัด
กรมช่างอากาศ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการ กรมช่างอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชา
และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย