กรมช่างอากาศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พลอากาศตรี อภิรุม จันทรกุล รองเจ้ากรมช่างอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สโมรนายทหารอากาศ บางซื่อ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐