คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล

ตรวจซ่อมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องผลิตไบโอดีเซล ณ กองบิน ๔๖

 

นาวาอากาศเอกไชยบูรณ์  สุขประเสริฐ รองประธานคณะอนุกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซลและคณะฯ  ตรวจซ่อม แก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องผลิตไบโอดีเซล ณ กองบิน๔๖ เพื่อซ่อมเครื่องผลิต แก้ไขและบำรุงรักษาเครื่อง ติดตามการนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ ที่ตอบสนองนโยบายพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล โดยมี นาวาอากาศเอกณวรุณ  ดีมา เสนาธิการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

ภาพ/ข่าว : น.อ.ลือธวุฒิ นิลาบุตร