พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศและกรมช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก อดิศร  สมนิยามรัฐ ผู้อำนวยการกองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ทุนกรมช่างอากาศ และทุนสังคมสงเคราะห์ กองซ่อมอากาศยาน ๑  กรมช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กองซ่อมอากาศยาน๑ กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ

 

ภาพ/ข่าว : ร.ต.หญิง รัตนาวดี เก่งกลางดอน