กรมช่างอากาศ ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

สนับสนุนการจัดสร้างพระรูปจำลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ


กรมช่างอากาศ ร่วมจารึกประวัติศาสตร์ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ สนับสนุนการจัดสร้างพระรูปจำลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ได้สนับสนุนการจัดสร้างพระรูปจำลองพระบิดากองทัพอากาศ จำนวน ๕๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ในฐานะคณะอนุกรรมการอำนวยการและประธานอนุกรรมการฝ่ายรายได้ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

ภาพ/ข่าว : น.อ.หญิง นำลาภ  อัมพุนันทน์

 01 web 230664